Försäkringar

statsbud

Stadsbudsbolaget

Försäkringar

Vi har försäkring som följer vårt ansvar. Vi är försäkrade genom Trygg-Hansa / Bohag 2010

Vårt magasin är försäkrat till 15,000,000:- ( för brand, vatten och inbrott). Läs mer om försäkringar på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

www.konsumenternasforsakringsbyra.se